Wat als mijn gasfles bevriest?

temperatuur_butaan_propaan1.JPGBij extreem lage buitentemperaturen of een zeer groot gasgebruik kan een gasfles bevriezen. Dat is een volkomen normaal fenomeen.

Is uw gasfles bevroren? Schakel dan uw gastoestel dat verbonden is met de gasfles tijdelijk uit, tot de gasfles weer opgewarmd is. Schakel dan uw toestel en de gastoevoer opnieuw aan en uw gasinstallatie zal opnieuw normaal werken.

Het kookpunt van butaan ( of het punt waarop vloeistof wordt omgezet naar gas) ligt rond het vriespunt. Butaan is dus niet bruikbaar bij koudere temperaturen. In dit geval is een propaangasfles aangewezen.

Terug naar overzicht