Technisch nieuws

agstaff-83.jpg De CERGA opleiding aangaande de Nieuwe Norm

Eind 2017, begin 2018 organiseerde Antargaz een aantal opleidingssessie over de wijzigingen over NBN D51-006. Lees hier een kort interview met onze installateurs verantwoordelijke Dimitri Blomme.​

Arno Marx​​ Soorten leidingen met hun koppelingen voor verschillende ruimtelijke schikkingen

Op elke potje past een deksel, en voor elke ruimtelijke schikking raadt de Nieuwe Norm verschillende types buizen met bepaalde koppelingen aan. Kom in dit artikel er alles over te weten en vindt een handige tabel waarop je ten allen tijde het juiste antwoord kan terugvinden.

agstaff-83.jpg De gecombineerde drukregelaar

Terwijl er tot voor kort bijna steeds werd gewerkt met een tweedetrapskast tegen de gevel, biedt de nieuwe uitgave van de normering inzake propaan- en butaaninstallaties de installateur nu ook de mogelijkheid om meteen in lagedruk te vertrekken aan de gastank om vervolgens ondergronds met de leiding het gebouw binnen te gaan.​

Pierre Bacquet​​ De nieuwe norm NBN D51-006 (NBN D 51-006:2017) is van kracht sinds 19/03/2017 !

Na lang wachten zijn de nieuwe normen voor "Gasinstallaties voor commercieel butaan of commercieel propaan in ontspannen gasfase met een maximum werkdruk (MOP) van 5 bar​" bekend! In het Belgisch Staatsblad van 27 maart 2017 werden de nieuwe normen zoals uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie bekrachtigd aan de hand van het Koninklijk besluit van 19 maart 2017. Tegelijkertijd komen er een heleboel oude normen te vervallen, die nu allemaal op een en dezelfde plaats terug te vinden zullen zijn. De komende maanden duiken we daarom samen in de vernieuwde regels terzake!

Arno Marx​​ Verschil tussen PE en Wicu

Wanneer men een ondergrondse of bovengrondse tank wil plaatsen komt men vaak tot de vraag welke soort leiding te gebruiken voor de aansluitingen tot de verbruikers. In dit artikel willen we de voornaamste verschillen tonen met het gebruiken van wicu of PE-leidingen.

agstaff-83.jpg Vrijstelling of meldingsplicht​

Bij het plaatsen van een gastank, moet je dan een bouwvergunning aanvragen, of een milieuvergunning? Of is er enkel een meldingsplicht? We leggen alle verschillen tussen de klasses uit, alsook die tussen de Vlaamse en Waalse regio’s.

Pierre Bacquet​​ Maak kennis met Pierre!

We stellen jullie Pierre voor, onze Technical Manager!

Pierre Bacquet​​ Ontspanningsgroepen voor boven- en ondergrondse gastanks

In een gasinstallatie, gevoed door een gastank, is er doorgaans een eerste ontspanning en een tweede ontspanning aanwezig. De eerste onstpanningsgroep bevindt zich op de tank, bevestigd op de dienstkraan. De groep bevat de voorontspanner, dit toestel is de eerste ontspanner in de kring, direct gevolgd door de drukbegrenzer. De eerste ontspanningsgroep vormt de verbinding tussen de gastank en de binnenleiding.

Pierre Bacquet​​ Bescherming en diepte voor ingegraven leidingen buiten en onder een gebouw

Wanneer een leiding moet ingegraven worden, bijvoorbeeld tussen de gastank en de tweedetrapsontspanner, moeten er aan bepaalde regels voldaan worden. We zetten ze graag nog even voor jou op een rijtje.

Sandrine.jpg WEDSTRIJD! Win een Vivabox dankzij Antargaz!​ (afgesloten, antwoorden beschikbaar)

Vind op hier de berekeningswijze en de juiste antwoorden terug voor de vraagstukken van vorige maand. Had jij de juiste oplossingen ?

Pierre Bacquet​​ Wettelijke afstanden bij een gastank

Een gastank mag men niet zomaar overal plaatsen. Bij elke nieuwe plaatsing is het zeer belangrijk om de opgelegde wettelijk afstanden te respecteren. Afstanden variëren per Gewest (Vlaams en Waals) en zijn bovendien verschillend per type tank: een bovengrondse of een ondergrondse propaangastank.

Sandrine.jpg Een getuigenis van een propaangasnetwerk-klant

Charles woont in het landelijke Namen en is al 7 jaar klant bij Antargaz. Hij woont in een prachtig herenhuis van 4 verdiepingen. Hij doet ons zijn verhaal over zijn ervaringen met ons propaangasnetwerk.

agstaff-83.jpg​​ Het gebruik en nut van de "depannagekit"

Zoals je weet, vinden wij het bij Antargaz belangrijk dat onze klanten steeds tevreden zijn. Daarom doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat ze het onder alle omstandigheden comfortabel warm hebben. Het kan echter gebeuren dat door een inschattingsfout of door omstandigheden waar Antargaz geen invloed op heeft (slecht weer, onbegaanbare wegen, defecte trucks, overaanvraag enz.) de klant zonder gas komt te zitten. Uiterst vervelend, zeker midden in de winter!

agstaff-83.jpg Reglementering van de tweededrukregelaar

Propaangasinstallaties, gevoed vanuit opslagrecipiënten als een fles, een batterij flessen of een gastank, moeten steeds uitgerust zijn met een dubbele ontspanning indien ze meerdere verbruikstoestellen bedienen. Het principe van een dubbele ontspanning is het in twee stappen verlagen van de druk van het gas dat uit de opslagrecipiënt stroomt, tot de voorgeschreven nominale werkdruk van het verbruikstoestel. We leggen u even de nodige reglementering uit.

agstaff-83.jpg​​ Wat te doen bij een gaslek

Gas heeft veel voordelen als energiebron. Als gasleverancier vinden wij het echter ook belangrijk dat wij u de minimale kans op een gaslek meedelen, alsook de beste manier van hiermee om te gaan. Het allerbelangrijkste is dat u snel en correct handelt in geval van een lek.

agstaff-83.jpg Maak kennis met Dimitri Blomme

Velen onder jullie hebben Dimitri Blomme waarschijnlijk reeds ontmoet. Sinds april 2015 staat hij in als voornaamste contactpersoon voor alle installateurs bij Antargaz. Voor zij die hem nog niet kennen, hieronder een kleine kennismaking geschreven door Dimitri zelf.

Sandrine.jpg​ Een tevreden klant aan het woord 

Sinds jaar en dag werken we er aan om onze klanten zo tevreden mogelijk te houden. Wij beseffen maar al te goed dat wij zonder onze partners en klanten niets betekenen op de energiemarkt. Hieronder vinden jullie een interview terug van een tevreden, nieuwe propaangasklant. ​

agstaff-83.jpg Antargaz als tussenpersoon tussen de klant en installateur

Zoals jullie wellicht weten, stellen klanten ons vaak de vraag of het mogelijk is om hen in contact te brengen met een installateur uit hun regio voor het uitvoeren van bepaalde werken/interventies aan hun propaaninstallatie.​

agstaff-83.jpg​​ De gasdrukregelaar

Het merendeel van de producten van Antargaz (zowel de gasfles als de gastank) maken gebruik van een gasdrukregelaar. Maar waaruit bestaat een drukregelaar? Hoe werkt hij en wat te doen bij koud weer?

agstaff-83.jpg​ Waarom wordt een gastank nooit voor 100% gevuld?

Antargaz werkt als energieleverancier voornamelijk met propaan- en butaangas. Onze gastanks in het bijzonder, worden uitsluitend met PROPAANGAS gevuld. Het is belangrijk te onthouden dat bij propaangas de overgang van vloeibare op gasvormige fase reeds plaats vindt vanaf -42°C.

agstaff-83.jpg​​ Het belang van het creëren van een expansiekrul bij geïnstalleerde leidingsystemen

Onder invloed van temperatuur ondergaat elk materiaal normale mechanische vervormingen. Hierdoor kan het zijn dat het materiaal uitzet, ongeacht of het leidingsysteem van koper, staal of PE (polyethyleen) is. Het belang van een expansiekrul valt dus niet te onderschatten.

agstaff-83.jpg Checklist tussenstukken gastank

Elke installateur sleurt steeds een hele resem aan tussenstukken/benodigdheden met zich mee als hij op pad is. Graag voorzien wij jullie van een basis checklist/toolkit, in geval van een interventie voor een propaangastank.

agstaff-76.jpg​ Een composieten of stalen fles?

De CALYPSO composiet propaan/butaan-cilinders zijn ontworpen als een modern alternatief voor de traditionele stalen cilinders en kennen tal van voordelen. 

Sandrine.jpg​ Aansluiting van een installatie op een gasfles(sen)

Als installateur komen jullie regelmatig in aanraking met aardgas en propaangas in tanks en kennen jullie hierover de kneepjes van het vak. Maar werd jou ook al eens de vraag gesteld om een gasfles (of een batterij van gasflessen) aan te sluiten op een toestel? Gezien een dergelijke vraag ook aan u kan gesteld worden, lichten we in het volgend deel graag de praktische basisstappen toe.

Sandrine.jpg​ Propaangasopleiding aan scholen

Sinds een paar jaar staan installateurs extra in de spotlight bij Antargaz. Zo is er een heus ‘installateursprogramma’ opgestart, waar onder andere deze maandelijkse nieuwsbrief uit is voortgekomen.Ook geeft Antargaz sinds 2014 propaangasopleidingen aan scholen.

agstaff-83.jpg​ Wat met de veiligheidsklep bij overdruk bij warm weer?

De zomer staat voor de deur dus men kan nooit voldoende voorzichtig zijn wat de veiligheid van een gastank betreft. Het kan voorkomen dat de gastank bij één van jullie klanten reageert op het warme weer en het mechanisme van de veiligheidsklep in werking treedt.

Mathieu_Baquet.jpg De onderdelen van een gasdetectiesysteem

In een vorig artikel hebben wij gezien dat de propaangasinstallaties met de gebruiksapparaten (of tellers) die zich onder het maaiveld bevinden, volstrekt zijn toegestaan, dankzij een gasdetectiesysteem. Dit systeem dient verplicht verschillende onderdelen te bevatten die hieronder worden uitgelegd.

Sandrine.jpg Hoe wordt een ondergrondse gastank (Nautila) geplaatst?

Wanneer uw klant geen aansluiting heeft op het aardgasnetwerk, maar toch wenst te genieten van alle comfort van gas, is een propaangastank dé ideale oplossing. Met de ondergrondse gastank van Antargaz, de Nautila, bewaart de klant het mooie zicht op zijn tuin: enkel het groene deksel blijft zichtbaar, maar integreert praktisch volledig in het grasperk of de beplanting.

Stijn Huyghebaert.jpg Wat houdt het onderhoud van een bestaand centraal stooktoestel net in?

Als installateur kom je dagelijks in contact met het centrale verwarmingstoestel. Aangezien het onderhoud van cruciaal belang is voor de duurzaamheid en veiligheid van dit toestel, is men verplicht om om de 2 jaar een onderhoud uit te voeren. Dit specifiek voor bestaande propaangas centrale verwarmingsinstallaties met meer of gelijk aan 20 KW.

Sandrine.jpg Waarom jij als installateur over een Google Mijn bedrijf account zou moeten beschikken!

Wanneer een particulier met een probleem of vraag zit gericht aan een installateur, is de eerste reactie steeds ‘Ik zal dat eens Googelen!’. Idealiter komen zij dan ook zo snel mogelijk uit op jullie naam, bedrijfswebsite,… Maar hoe zorg je er voor dat jouw bedrijf hogerop geraakt in de ranking van verkregen zoekresultaten in Google?

Stijn Huyghebaert.jpg Ken jij het propaangasnetwerk van Antargaz al, mét aparte tellers?

Met een propaangasnetwerk worden meerdere woningen of chalets aangesloten op één gastank, waarbij het verbruik van elk gezin met aparte meters wordt bijgehouden.

Sandrine.jpg Het jaar 2015 in een notendop: succesvolle activiteiten van het afgelopen jaar!

Een greep uit onze succesvolle activiteiten van het afgelopen jaar 2015 specifiek gericht naar installateurs.

Stijn Huyghebaert.jpg Welke keuring is noodzakelijk bij een nieuw centraal stooktoestel?

We zetten de elementen voor de keuring van een nieuw centraal stooktoestel graag voor u op een rijtje!

Jamila_Ben_Ayata.jpg Propaan, een veilige en milieuvriendelijke energiebron

Als installateur werken jullie dagelijks met propaangas. Maar hoe veilig en milieuvriendelijk is propaan om exact te zijn?

Mathieu_Baquet.jpg Wie mag er een pijpleidingenattest opmaken?

Een belangrijk onderdeel tijdens deze opleidingen was het invullen van het pijpleidingenattest. Maar wie mag er in feite dit pijpleidingenattest invullen?

Jamila_Ben_Ayata.jpg Welke documenten zijn wettelijk noodzakelijk bij elke vaste propaangasinstallatie?

Elke vaste propaangasinstallatie vereist enkele noodzakelijke documenten. Om jullie een overzicht te geven, volgt hier een handige checklist die jullie kunnen overlopen bij elke installatie.

Stijn Huyghebaert.jpg Hoe rookgassen correct afvoeren?

Hier vinden jullie de voornaamste eisen waar er rekening mee gehouden moet worden.

Stijn Huyghebaert.jpg Propaangasinstallaties beneden het maaiveld

Wisten jullie al dat sinds december 2010 (uitgave 2de deel van de norm NBN D51-006) propaangastoestellen ook onder het maaiveld aangesloten kunnen worden? Ontdek alle info hier!

Stijn Huyghebaert.jpg Wat is het verschil tussen propaangas en mazout?

Als installateur hebt u ongetwijfeld heel wat klanten die verwarmen op mazout. Zoals u weet vormt propaangas ook een volwaardig alternatief voor aardgas. Maar wat zijn nu juist de verschillen tussen stookolie en propaan? We zetten het graag voor u op een rijtje!

Jamila_Ben_Ayata.jpg Nieuwe gedeelten van binnenleidingen

De Belgische norm NBN D51-006 behandelt de eisen die van toepassing zijn op nieuwe binnenleidingen of nieuwe gedeelten van binnenleidingen voor het gebruik van commercieel butaan of propaan in gasfase op een hoogste werkdruk (MOP) van 5 bar. Hier leest u er meer over.

Stijn Huyghebaert.jpg Al gehoord van een netwerk op propaangas met aparte tellers?

Eén gastank voor verschillende huizen mét individuele tellers? Lees hier hoe dat kan.

Jamila_Ben_Ayata.jpg Hoe wordt de verbinding tussen een gastank en de binnenleiding gevormd?

Lees hier hoe een gastank verbonden wordt met de installatie binnenshuis.

Stijn Huyghebaert.jpgBlunderfoto's

Ontdek hoe het wel moet.

Jamila_Ben_Ayata.jpg Ontdek de toebehoren van een ondergrondse tank

Hier vindt u een overzicht van de toebehoren van een ondergrondse tank en hun functie.

Evi_Vervoort.jpg Al gehoord van een ondergrondse propaangastank?

Propaangas wordt niet enkel opgeslagen in bovengrondse tanks, er bestaat ook een ondergrondse variant, de Nautila.

Stijn_Huyghebaert.jpg Wat kunt u afleiden uit de kentekenplaat van een gasketel?

Hier leest u welke informatie op een gasketel te vinden is.

Jamila_Ben_Ayata.jpg Ontdek de toebehoren van een bovengrondse tank

Hier vindt u een overzicht van de toebehoren van een bovengrondse tank en hun functie.

Jamila_Ben_Ayata.jpg Hoe berekent u het debiet van een propaangasinstallatie?

Zin in een uitdaging? Schuw dan zeker deze denkoefening niet!

Jamila_Ben_Ayata.jpg Is een gastank of gasfles wel echt leeg?

Waarom lijkt een gasfles of gastank soms leeg terwijl dit niet het geval is?

Stijn_Huyghebaert.jpg Wat is er mis met deze installaties?

Ontdek hier hoe het wel moet.

Stijn_Huyghebaert.jpg Hoe worden gassen en bijhorende toestellen nu weer ingedeeld?

Twijfels over de indeling van gassen en gastoestellen? Hier vindt u alle antwoorden op uw vragen.

Jamila_Ben_Ayata.jpg Wat u zeker moet weten over propaan- en butaangas

De basis over propaan- en butaangas.

Stijn_Huyghebaert.jpg Binnenkort persfittingen tot een diameter van 54 mm voor gasleidingen?

Een kort overzicht van de zaken die zullen veranderen voor koperen persfittingen volgens de norm NBN EN 1057 of NBN EN 13349.

Stijn_Huyghebaert.jpg Ventilatie in opstellingsruimtes met een gastoestel

Een kort overzicht.

Evi_Vervoort.jpg Wist u dat…?

… het toegelaten drukverlies tussen de gasmeter en de stopkraan van een verbruikstoestel voor een installatie tussen 30 en 100 mbar nu groter mag zijn dan 10 mbar?

Mathieu_Baquet.jpg Welke verbinding voor gasleidingen gebruikt u in welke ruimtelijke schikking?

Hier vindt u een overzicht van de toegelaten verbindingen voor gasleidingen in de toegelaten ruimtelijke schikkingen.

Mathieu_Baquet.jpg 5 belangrijke verschillen tussen installaties op aardgas en op propaangas

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen aardgas en propaangas installaties?

Mathieu_Baquet.jpg Nog 5 belangrijke verschillen tussen installaties op aardgas en op propaangas

Ontdek nog meer verschillen tussen aardgas en propaangas installaties.