Onze prijs voor aardgas

Wat is uw aardgasprijs?

Uw garantie voor een lage gasprijs

Antargaz geeft u gemoedsrust. Nee, u hoeft de markt niet af te speuren naar de meest voordelige gasleverancier. Antargaz garandeert u dat ze altijd één van de goedkoopste leveranciers op de Belgische markt is.

Hoe verzekert Antargaz u deze lage prijs?

De gasprijs wordt bepaald door:

  • de parameter voor gas ('TTF-index'), die bepaalt hoeveel Antargaz op de gasmarkt moet betalen voor uw gas
  • taksen van de overheid, zoals btw
  • een bijdrage voor uw regionale distributienetbeheerder
  • een abonnementskost voor uw gasleverancier

Antargaz maakt enkele unieke keuzes:

  • Antargaz koopt haar gas in op de Nederlandse gasmarkt. Bekijk de huidige waarden hier.
  • Antargaz verkoopt gas aan u door met een bescheiden winstmarge (0,327 c€ / kWh).

Op deze manier kan Antargaz garanderen dat haar gasprijs altijd één van de laagste is.

Per kwartaal zijn er nieuwe waarden. U merkt daar weinig van bij uw tussentijdse betalingen: uw voorschot is een vast bedrag, berekend op uw te verwachten verbruik. Toch is uw tarief variabel, en dat merkt u met uw jaarafrekening. Op de jaarafrekening kunt u immers terugvinden welke prijs tijdens welk kwartaal werd gehanteerd. Soms was in het voorbije jaar de gasindex lager dan anders, en met deze variabele contractformule profiteert u daar mee van.

Andere gasleveranciers presenteren nieuwe klanten tijdelijke stuntprijzen. Antargaz niet. Antargaz verwart u niet met lage prijzen in het begin, en hogere prijzen erna. Op lange termijn blijft Antargaz de goedkoopste gasleverancier.

Makkelijk, met een voorschot en een jaarafrekening

Bij Antargaz krijgt u voorschotfacturen. Dat voorschot wordt berekend op basis van het verbruik in het verleden en het geschatte verbruik tijdens het volgende jaar.

Deze maandelijkse of driemaandelijkse voorschotten maken het u makkelijk. U weet op voorhand hoeveel u telkens moet betalen.

Na 12 maanden krijgt u een jaarafrekening waarop u de kost voor uw verbruik leest. Hebt u doorheen het jaar teveel voorschot betaald, dan krijgt u geld teruggestort. Heeft u meer verbruikt dan de voorschotten dekken, dan betaalt u eenmalig voor het voorbije jaar bij.

Hebt u recht op het sociaal tarief voor gas? U vindt alle nuttige informatie rond het sociaal tarief in deze brochure.

Wat betaalt u voor aardgas van Antargaz?

Bekijk hier de huidige aardgastarieven van Antargaz

Bekijk hier de historiek van de aardgastarieven